3DolgaОлена Олександрівна Долга, кандидат філологічних наук, доцент. У 1997 році закінчила російське-іноземне відділення Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов за спеціальністю «російська мова та література, французька мова». З 15.09.1997 по 30.09.2000 р. працювала лаборантом ТЗН факультету ІРВ Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. У 2000 р. була зарахована до аспірантури Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (спеціальність 10.01.02 «російська література»).

З 01.09.2004 по 26.07.2005 р. працювала на посаді викладача кафедри перекладу та іноземної філології Харківського інституту екології та соціального захисту. З 07.11.2005 р. по 31.07.2006 р. – викладач, а з 23.10.2006 р. по 31.08.2011 р. – старший викладач кафедри гуманітарних наук Національного фармацевтичного університету. 28 березня 2007 року захистила кандидатську дисертацію «Литературное творчество Н.В. Станкевича» на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського національного педагогічного університета ім. Г.С. Сковороди. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 8 листопада 2007 року О.О. Долгій було присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «російська література». З 01.09.2011 р. по теперішній час працює доцентом кафедри гуманітарних наук Національного фармацевтичного університету. 30 листопада 2012 року присвоєно вчене звання доцента кафедри гуманітарних наук. Має 36 публікацій, з них 15 статей у фахових виданнях. Є співавторкою навчального посібника «Русский язык. Пособие по научному стилю речи для иностранных студентов 3-4 курсов медико-фармацевтического профиля», затвердженого МОН України. Результати власних досліджень регулярно апробує на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Систематично бере участь у підготовці методичних матеріалів для іноземних студентів, що навчаються англійською та російською мовами. Є відповідальною за складання робочої програми, календарно-тематичних планів та контрольних робіт для студентів 1 та 2 курсів країн СНД заочної форми навчання. На кафедрі гуманітарних наук відповідає за методичну роботу.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=S8XrxUgAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7683-7507

Publons: https://publons.com/researcher/3323925/yelena-dolgaya/

Print Friendly