суботаЛариса Андріївна Субота, кандидат філологічних наук, доцент. У 1978 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г Шевченка. З 1980 по 1986 рік працювала старшим лаборантом кафедри російської мови Харківського політехнічного інституту, з 1986 по 1991 рік – викладачем кафедри російської мови Харківської фармацевтичної академії, з 1991 року – старшим викладачем. З 1996 по 1999 рік була завучем кафедри.

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Образні значення характеристики людини в статичному та динамічному аспектах» та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальність 10.02.02 – «російська мова». З 2000 року – доцент кафедри російської мови Національної фармацевтичної академії України. З 2002 по 2006 рік була завідуючою кафедрою російської мови НФаУ. З 2007 року є відповідальною за навчально-методичні матеріали для студентів 3 курсу, що навчаються англійською мовою. Є автором 2 підручників та 1 посібника з грифом МОН України, співавтором 7 навчальних посібників та 4 методичних рекомендацій. Взяла участь у 50 наукових та науково-методичних конференціях, видала 46 статей, з них 36 – у фахових виданнях переліку ВАК України.

Print Friendly