суботаЛариса Андріївна Субота, кандидат філологічних наук, доцент. У 1978 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г Шевченка. З 1980 по 1986 рік працювала старшим лаборантом кафедри російської мови Харківського політехнічного інституту, з 1986 по 1991 рік – викладачем кафедри російської мови Харківської фармацевтичної академії, з 1991 року – старшим викладачем. З 1996 по 1999 рік була завучем кафедри.

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Образні значення характеристики людини в статичному та динамічному аспектах» та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальність 10.02.02 – «російська мова». З 2000 року – доцент кафедри російської мови Національної фармацевтичної академії України. З 2002 по 2006 рік була завідувачкою кафедри російської мови НФаУ. З 2007 року є відповідальною за навчально-методичні матеріали для студентів 3 курсу, що навчаються англійською мовою. Є авторкою 3 підручників з грифом МОН України, співавторкою 8 навчальних посібників та 4 методичних рекомендацій. Взяла участь у 50 наукових та науково-методичних конференціях, видала 46 статей, з них 36 – у фахових виданнях переліку ВАК України.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=FXH57JoAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Orcid: https://orcid.org/0000-4740-4486

Publons: https://publons.com/researcher/3282381/lora-subota/

Print Friendly