2SinjavinaЛариса Володимирівна Сінявіна, кандидат філологічних наук, доцент. У 1985 р. закінчила російське відділення філологічного факультету Харківського державного університету ім. О. М. Горького та отримала диплом «філолог, викладач російської мови та літератури». З 1985 р. працювала викладачем кафедри російської мови Харківського інженерно-будівельного інституту, 1989 р. – викладачем кафедри російської мови Харківського медичного інституту, з 1999 р. – викладачем російської мови на підготовчому факультеті Української фармацевтичної академії, а з 2001 р. – старшим викладачем.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Композиційно-оповідна організація роману П.І. Мельникова-Печерського “В лісах”» в Спеціалізованій вченій раді філологічного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна, у результаті присуджений вчений ступінь кандидата філологічних наук. У 2009 р. переведена на кафедру гуманітарних наук НФаУ. З 2010 р. – на посаді доцента кафедри. У 2011 р. присуджене вчене звання доцента кафедри гуманітарних наук. Є співавторкою навчального посібника з грифом МОН та авторкою 4 методичних посібників. Авторка 30 наукових та навчально-методичних публикацій, з них 12 – у фахових виданнях переліку ВАК України. Взяла участь у 25 наукових та науково-практичних конференціях.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser=1&user=i40zukcAAAAJ

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3957-1754

Publons: https://publons.com/researcher/3321698/siniavina-larysa/

Print Friendly