scientific2Конференції та семінари за 2016-2017 навчальний рік.

Доц. Л.В. Сінявіна взяла участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Современность класики», присвяченої пам’яті проф. Р.М. Піддубної (м.Харків, ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 22-24 вересня 2016 р.), де була головою секції 1 «Классическая литература в современном научном прочтении».

Зав. каф. гуманітарних наук, доц. Н. М. Філяніна взяла участь в VI національному конгресі з біоетики з міжнар. участю (м. Київ, 27–30 верес. 2016 р.).

Зав. каф. гуманітарних наук, доц. Н. М. Філяніна, доц. О.О. Долга, доц. Л. В. Сінявіна та ст.викл. С.П. Остапенко взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Мова та культура: Сучасні аспекти співвідношення» (Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса, 25-26 листопада 2016 р.).

Доц. О.О. Долга, доц. Л.В. Сінявіна та ст. викл. В. В. Циганенко взяли участь у роботі Міжнародного науково-практичного семінару «Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів» (Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків, 15 грудня 2016 р.).

Доц. О.О. Долга взяла участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Одеса, 27-28 січня 2017 р.) та Міжнародної науково-практичної конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук» (м. Одеса, 24-25 лютого 2017 р.). 

Всі викладачі кафедри взяли участь в організації, підготовці та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям» (м.Харків, НФаУ, 30-31 березня 2017 р.).