Педагогічний склад

Педагогічний склад кафедри – 9 осіб. З них 6 осіб доценти, кандидати філологічних наук, 3 старших викладача з досвідом роботи більше 20 років. Допоміжний склад кафедри – 2 старших лаборанта. Очолює кафедру доктор філософських наук, кандидат філологічних наук, доцент Неля Миколаївна Філяніна.

Print Friendly

Изображение сделано 18.11.2019 в 19.04З 2000 по 2002 рр. – науковий співробітник Лабораторії методичного забезпечення безперервної системної освіти «школа – вищий навчальний заклад». У 2002 р. захистила дисертацію за темою «Фразеологічні одиниці зі значенням говоріння у прагматичному аспекті (на матеріалі сучасної російської мови)» у ХДПУ ім. Г.С. Сковороди та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 «російська мова». З 2002 р. працює в НФаУ викладачем кафедри російської мови, з 2003 р. старшим викладачем, а з 2005 р. – на посаді доцента кафедри. У 2006 р. присуджено наукове звання доцента кафедри російської мови. На кафедрі виконувала обов’язки відповідальної за організацію наукових семінарів та конференцій, відповідальної за виховну роботу. У 2012 р. отримала сертифікат про закінчення курсів іноземних мов Лінгвістичного центру факультету іноземних мов при ХНУ ім. В.Н. Каразіна (англійська мова, рівень Intermediate). Багато років керує гуртком СНТ та є відповідальною за наукову роботу кафедри. Співаторка 3 навчальних посібників з грифом МОН України. Авторка 32 статей у фахових виданнях переліку ВАК.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&pli=1&user=kAN1LBcAAAAJ

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7186-5819

Publons: https://publons.com/researcher/3284922/tetiana-krysenko/


6сухановаТетяна Євгенівна Суханова, кандидат філологічних наук, доцент, відповідальна за навчальну роботу кафедри гуманітарних наук НФаУ. У 1994 р. закінчила російське відділення філологічного факультету Харківського державного університету зі спеціальності «філолог, викладач російської мови та літератури». Потім працювала у Харківському державному университеті викладачем кафедри російської мови підготовчого факультету для іноземних громадян. З 1999 по 2003 рр. навчалася в аспірантурі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Міфопоетична семантика у ліричних текстах А. Тарковського» та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 «російська мова». З вересня 2004 р. працює старшим викладачем кафедри російської мови Національного фармацевтичного університету, а з 2005 р. – на посаді доцента. У 2007 р. було присуджене вчене звання доцента кафедри гуманітарних наук. З 2006 по 2010 рр. та з вересня 2014 р. завуч кафедри. У 2012 р. закінчила факультет іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та отримала диплом викладача англійської мови. Є відповідальною за методичне забезпечення студентів 1-2 курсів, які навчаються англійською мовою. Авторка 2 навчальних посібників та співавторка 2 посібників з грифом МОН та 32 статей у фахових виданнях.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&authuser=1&user=XmEiJjoAAAAJ

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6569-1346

Publons: https://publons.com/researcher/3329413/sukhanova-tetiana/


7GavrushenkoТетяна Валентинівна Гаврюшенко, старший лаборант кафедри гуманітарних наук НФаУ.

У 1978 р. закінчила філологічний факультет Харківського державного університету ім. А.М.Горького. З 1978 по 1981 рр. працювала вчителем російської мови та літератури в СШ №132 м. Харкова. З 1981 р. працює в НФаУ: викладачем кафедри російської мови, старшим викладачем (з 1986 р.). З 1985 по 1990 рр. була головою Раді інтернаціональної дружби Харківського фармацевтичного інституту.

More


8CiganenkoВіра Володимирівна Циганенко, старший викладач кафедри гуманітарних наук.

З 1976 по 1981 рр. навчалася на філологічному факультеті Харківського державного університету ім. О.М Горького, по закінченні якого отримала диплом за фахом «викладач російської мови як іноземної».

З 1981 по 1994 рр. працювала викладачем російської мови для іноземних студентів на кафедрі слов’янських мов у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства.

У 1994-1995 рр. викладала російську мову для іноземних студентів на кафедрі російської мови для основних факультетів Харківського медичного інституту.
More