6сухановаТетяна Євгенівна Суханова, кандидат філологічних наук, доцент, відповідальна за навчальну роботу кафедри гуманітарних наук НФаУ. У 1994 р. закінчила російське відділення філологічного факультету Харківського державного університету зі спеціальності «філолог, викладач російської мови та літератури». Потім працювала у Харківському державному университеті викладачем кафедри російської мови підготовчого факультету для іноземних громадян. З 1999 по 2003 рр. навчалася в аспірантурі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Міфопоетична семантика у ліричних текстах А. Тарковського» та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 «російська мова».

З вересня 2004 р. працює в НФаУ: старшим викладачем кафедри російської мови, на посаді доцента (з 2005 р.). У 2007 р. було присуджене вчене звання доцента кафедри гуманітарних наук. З 2006 по 2010 рр. та з вересня 2014 р. завучкафедри. У 2012 р. закінчила факультет іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та отримала диплом викладача англійської мови. Є відповідальною за методичне забезпечення студентів 1-2 курсів, які навчаються англійською мовою. Автор 2 навчальних посібників та співавтор 2 посібників з грифом МОН та 32 статей у спеціалізованих виданнях.

Print Friendly