5KrusenkoТетяна Василівна Крисенко, кандидат філологічних наук, доцент. У 1994 р. закінчила російське відділення філологічного факультету Харківського державного університету зі спеціальності «філолог, викладач російської мови та літератури». Потім працювала у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди: методистом-коректором наукової частини (1994-1995 рр.); методистом вищої категорії редакційно-видавничого відділу (до 1997 р.). З 1997 по 2000 рр. навчалася в аспірантурі ХДПУ ім. Г.С. Сковороди зі спеціальності «російська мова».

З 2000 по 2002 рр. – науковий співробітник Лабораторії методичного забезпечення безперервної системної освіти «школа – вищий навчальний заклад». У 2002 р. захистила дисертацію за темою «Фразеологічні одиниці зі значенням говоріння у прагматичному аспекті (на матеріалі сучасної російської мови)» в ХДПУ ім. Г.С. Сковороди та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 «російська мова». З 2002 р. працює в НФаУ викладачем кафедри російської мови, старшим викладачем (2003 р.), а потім на посаді доцента кафедри (2005 р.). У 2006 р. присуджено наукове звання доцента кафедри російської мови. На кафедрі виконувала обов’язки відповідальної за організацію наукових семінарів та конференцій, відповідальної за виховну роботу. У 2012 р. отримала сертифікат про закінчення курсів іноземних мов Лінгвістичного центру факультету іноземних мов при ХНУ ім. В.Н. Каразіна (англійська мова, рівень Intermediate). Багато років керує гуртком СНТ та є відповідальною за наукову роботу кафедри. Співатор 3 навчальних посібників з грифом МОН України. Автор 32 статей у фахових виданнях переліку ВАК.

Print Friendly