Скачать (PDF, 71KB)

Конференції та семінари за 2017 рік.

доклад долгойДоц. О.О. Долга взяла участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Одеса, 27-28 січня 2017 р.) та Міжнародної науково-практичної конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук» (м. Одеса, 24-25 лютого 2017 р.). Всі співробітники кафедри гуманітарних наук взяли участь у підготовці та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям» (Посвідчення про реєстрацію конференції № 619 від 30.09.2016 р.) (Харків, НФаУ, 30-31 березня 2017 р.). Доценти Т.В. Крисенко та Т.Є. Суханова взяли участь у роботі XXIV Міжнародної наукової конференції «Актуальные научные исследования в современном мире» (Переяслав-Хмільницький, 26-27 квітня 2017 р.). Доц. Л.А. Субота взяла участь у роботі VIIІ Міжнародної наукової конференції «Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках» (Дніпро, ДНУ ім. О. Гончара, 6-7 квітня 2017 р.). Зав. каф. гуманітарних наук, доц. Н. М. Філяніна та доц. Л.В. Сінявіна взяли участь у роботі ІІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку. Стратегія сталого розвитку: завдання освіти щодо ії реалізації» (Київ, 12-13 квітня 2017 р.). Зав. каф. гуманітарних наук, доц. Н. М. Філяніна, доц. О. О. Долга, доц. Т.В. Крисенко, доц. Т.Є. Суханова взяли участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів» (Харків, ХНМУ, 19 квітня 2017 р.). Ст. викл. В.В. Циганенко взяла участь у Міжнародному науково-методичному семінарі «Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів в сучасному полікультурному середовищі» (Харків, ХНАДУ, 17 травня 2017 р.).доклад сухановой Зав. каф. гуманітарних наук, доц. Н. М. Філяніна взяла участь в роботі Міжнародної конференції «Міжнародна наукова конференція: автентичність історичних досліджень – нові ідеї в філософії» (Туреччина, м. Анкара, Університет економіки та технологій, 6 квітня 2017 р.), V Міжнародної науково-практичної конференції «Гендер. Екологія. Здоров’я» (Харків, ХНМУ, 20-21 квітня 2017 р.), Всеукраїнської наукової конференції «Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства» (Дніпро, 20-21 квітня 2017 р.), Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність» (Київ, НУБіП України, 18-19 травня 2017 р.) та  XIII Міжнародної конференції «Стратегия качества в промышленности и образовании» (Болгарія, Варна, 5-8 червня  2017 р.). Зав. каф. гуманітарних наук, доц. Н. М. Філяніна та доц. Л.В.Сінявіна взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури» (18-19 серпня 2017 р., м. Одеса, Південно-українська організація «Центр філологічних досліджень») та у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні дослідження філологічних наук: проблеми та рішення» (25-26 серпня 2017 р., м. Запоріжжя, Класичний приватний університет). Доц. Л.В. Сінявіна та О.О. Долга взяли участь у XII Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів» (12-13 жовтня 2017 р., м. Харків, ХНАДУ). Доц. Л.В. Сінявіна взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Мова, література і культура: Актуальні питання взаємодії» (13-14 жовтня 2017 р., м. Львів, Наукова філологічна організація «Логос»).

конференція тернопіль 1Зав. каф. гуманітарних наук, доц. Н. М. Філяніна, доц. Л. В. Сінявіна, доц. Т.В. Крисенко, доц. Т.Є. Суханова взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференція «Транснаціональний розвиток сучасної освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації» (м.Тернопіль, ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», 23-24 листопада 2017 р.). Доц. Т.В. Крисенко та доц. Т.Є. Суханова взяли участь у роботі Міжвузівської науково-практичної конференції «Викладання європейських мов та євроінтеграція» (м.Харків, Кафедра фонетики та граматики Національної академії національної гвардії України, м.Харків, 7 грудня 2017 р.). Доц. Т.В. Крисенко, доц. Т.Є. Суханова та ст. викл. В.В. Циганенко взяли участь у роботі Міжнародного науково-практичного семінару «Інновації та традиції в мовній підготовки студентів» (м.Харків, Харківський національний університет будівництва та архітектури, 14 грудня 2017 р.).IMG_1152