Російська мова для іноземних аспірантів та пошукачів Метою курсу «Російська мова для іноземних аспірантів та пошукачів» є відпрацювання в аспірантів мовної та операційної підготованості до створення оригінальних письмових мовленнєвих творів. Методика навчання, яка враховує поступовість формування навичок письмового мовлення, ґрунтується на структурно-змістовому аналізі текстів професійної тематики та передбачає спирання на письмове джерело інформації при продукуванні анотації, тез, оглядового реферату, реферату-резюме, автореферату дисертації. Протягом учбового процесу аспіранти виконують низку залікових робіт, які є допуском до складання кандидатського іспиту з російської мови як іноземної:

  • два реферати: стартовий та оглядовий  (на матеріалі2-3 статейза темою дисертаційного дослідження);
  • аннотації (на власну статтю за фахом);
  • резюме (на власну статтю за фахом);
  • тези доповіді або статті;
  • список літературиза темою дисертаційного дослідження(10-20 назв книг та статей);
  • виступ на занятті з російської мови з однією з тем іспиту (зі спиранням на план).

 

Print Friendly, PDF & Email