КнигиEDUCATIONAL AND METHODICAL TUTORIALS:

 1. Ostapenko, S. Russian for the students of 1-2 courses of chemical and pharmaceutical profile:teaching reading tutorial / S. Ostapenko  – Kh.: UkrPhA, 1997. – 55 p.
 2. Krepak, O. Russian chrestomathy  for foreign students, 1-3 courses, universities of medical and pharmaceutical profile/O.Krepak, H. Argunova,V.  Vasilieva, T. Gavrushenko, N. Galkina, K. Ivanova, L. Subota  – Kh.: Osnova, 1998. – 430 p. (stemp МES)
 3. Argunova, H. Teaching reading tutorial for foreign students, 1-3 courses, universities of natural-scientific profile/  H. Argunova, N. Galkina, Т. Gavrushenko  – Kh.: NPHaU ed. – 2000. – 136 p.
 4. Argunova, H. Test control in the Russian language. Part 1: a textbook for foreign students, 1 cours / H. Argunova, V. Tsyganenko. – X: NUPh. – 2001. – 67.
 5. Argunova, H. Practical course of Russian for foreign students, the 1st year (natural-scientific profile): a tutorial for students/ H. Argunova –   Kh.: NPHaU ed.: the Gold pages, 2003. – 208 p. (stemp MES)
 6. Gritsenko, I. Practical work on Russian for foreign students, 2nd year. (Reading tutorial, based on organic chemistry texts)/ I. Gritsenko, Т. Gavrushenko, К. Ivanova, Z. Kovalenko, Т. Shpichak – Kh.: NPHaU. – 2003. -96 p. (stemp МES)
 7. Gryshina, C. Tutorial for foreign students, 1st year, “Tests collection on Russian. Reading. Professional module”/ C. Gryshina, L. Subota, V. Tsyganenko, H. Argunova, Т. Gavrushenko – Kh: NPHaU. – 2004. – 132 p.
 8. Tsyganenko, V. Tutorial for foreign students, 3d year “Text collection and tests on Russian. Reading. Professional module”/ V. Tsyganenko, C. Gryshina, L. Subota, N. Galkina –  Kh: NPHaU. – 2004. – 204 p.
 9. Argunova, H. Russian: a tutorial for foreign students, 1st year (Reading tutorial, based on nonorganic chemistry texts ) /  H. Argunova, L. Subota, Е. Levitin, I. Roy – Kh: NPHaU ed.: the Gold pages, 2006. – 232 p. (stemp MES)
 10. Subota, L. Russian. Textbook for foreign students of Ukrainian universities. In two parts. Part 1. / L. Subota – Kh.: Maydan, 2007. – 408 p. (stempМES)
 11. Subota, L. Russian. Tutorial on scientific style of speech,the last stage of teaching Russian to foreign students, 3d year / L. Subota, H. Argunova, Т. Gavrushenko, Т. Krysenko, V. Tsyganenko –  Kh: Maydan. – 2009. – 208 p. (stempМES)
 12. Subota, L.Russian. Textbook for foreign students of Ukrainian universities. Part 2/ L. Subota  – Kh.: Maydan, 2009. – 405 p. (stempМES)
 13. Filyanina, N. Practical course on Russian for foreign students, 2nd year (natural-scientific profile) /N.  Filyanina, T. Gavrushenko, T. Sukhanova, V. Tsyganenko, T. Krysenko, L. Subota, H. Argunova – Kh: NPHaU, 2011. – 240 p. (stemp MES)
 14. Filyanina,N. Russian: a tutorial for foreign students, 3-4th years, medical and scientific profile / N.  Filyanina, V. Tsyganenko, Т. Gavrushenko, Т. Krysenko, L. Subota, L. Sinyavina, Е. Dolgaya E- Kh: NPHaU, 2011. -424 p. (stempМES)
 15. Sukhanova, T. Russian as foreign language. Tutorial for foreign students, 1st year (studying in English)/T. Sukhanova –  Kh: NPHaU, the “Gold pages”, 2011. – 303 p.
 16. Subota, L. “Russian” for foreign students, 3d year, (studying in English). Part 3/ L. Subota – Kh.: Maydan, 2011. – 179 p.(stemp МEs).

КнигиTEACHING AND METHODOGICAL LEADS:

 1. Gavrushenko, T. Methodical instructions in teaching Russian for foreign students, 2nd year (Microbiology)/  Т. Gavrushenko, Е. Solonskaya  – Kh.: KhGPhI. – 1988. – 60 p.
 2. Krepak, O. Methodical instructions in teaching Russian for foreign students, 1st year (Botany)/ О. Krepak, Т. Gavrushenko.  – Kh.: KhGPhI. – 1988. – 40 p.
 3. Gavrushenko, T. Methodical instructions in teaching Russian for foreign students, 4th year. “Doctor’s image in Russian and soviet literature”, part 1,2. / Т. Gavrushenko – Kh.: KhGPhI. – 1989. -100 p.
 4. Argunova, H. Methodical instructions in teaching Russian for foreign students, 1st year. Reading (Ecology)/  H. Argunova, Т. Gavrushenko, S. Ostapenko – Kh.: KhGPhI. – 1993. -35 p.
 5. Filatova, V. Methodical instructions in teaching scientific style of speech for foreign students, 1st year, natural and scientific profile (botany)/ V. Filatova, О. Krepak, S. Ostapenko –  Kh.: KhGPhI.- 1990. – 30 p.
 6. Filyanina, N. Methodical recommendations in teaching Russian for foreign students’ individual work, 4th year/ N.  Filyanina, L. Sinyavina.  Kh.: NPhaU, 2010. – 47 p.
 7. Dolgaya, E. Teaching Russian materials for foreign students, 4th year(studying in English)/ Е. Dolgaya, Т. Sukhanova, L.  Subota, N.  Filyanina  – Kh.:  NPhaU.- 2012. – 32 p.

Книги НАВЧАЛЬНІ ТА МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ:    

 1. Остапенко, С. П. Російська мова для студентів 1-2 курсів хіміко-фармацевтичного профілю :  посібник з вивчаючого читання / С. П. Остапенко – Х.: УкрФА, 1997. – 55 с.
 2. Кріпак, О. Д. Хрестоматія з російської мови як іноземної для студентів-іноземців 1-3 курсів вузів медично-фармацевтичного профілю/  О.Д. Кріпак, Г.В. Аргунова, В.П. Васильєва, Т.В. Гаврюшенко, Н. О. Галкіна, К.А. Іванова, Л.А. Субота  – X.: Основа, 1998. – 430 с.   (гриф МОН)
 3. Аргунова, Г. В. Посібник з ознайомчо-вивчаючого читання для студентів-іноземців 1-3 курсів природничо-наукового профілю /  Г. В. Аргунова, Н. О. Галкіна, Т. В. Гаврюшенко  – Х.: Изд-во НФАУ. – 2000. – 136 с.
 4. Аргунова, Г. В. Тестовий контроль з російської мови. Частина 1 : навчальний посібник для іноземних студентів 1 курсу /  Г. В. Аргунова, В. В. Циганенко.  – X:  НФаУ. – 2001. – 67 с.
 5. Аргунова, Г. В. Практичний курс з російської мови для іноземних студентів 1-го курсу (природничо-науковий профіль) : навч. посіб. для студентів вузів / Г. В. Аргунова – Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2003. – 208 с. (гриф МОН)
 6. Гриценко, І. С. Практикум з російської мови для студентів-іноземців 2 курсу : вивчаюче читання на матеріалі текстів  з неорганічної хімії /  І.С. Гриценко, Т.В. Гаврюшенко, К.А. Іванова, З. І. Коваленко, Т.В. Шпичак  – Х.: НФаУ. – 2003. – 96с. (гриф МОН)
 7. Гришина, К. С. Збірка тестових завдань з російської мови. Читання. Професійний модуль : навчальний посібник для студентів-іноземців 1 курсу/  К. С. Гришина, Л. А. Субота, В. В. Циганенко, Г. В. Аргунова, Т. В. Гаврюшенко  – Х.: НФаУ. – 2004. – 132 с.
 8. Циганенко, В. В. Збірка текстів та тестових завдань з російської мови : навчальний посібник для студентів-іноземців 3 курсу/  В. В. Циганенко, К. С. Гришина, Л. А. Субота, Н. О. Галкіна  – Х.: НФаУ. – 2004. – 204 с.
 9. Аргунова, Г. В. Російська мова : посібник для іноземних студентів 1 курсу (вивчаюче читання на матеріалі текстів з неорганічної хімії / Г. В. Аргунова, Л. А. Субота, Є. Я. Левітін, І. Д. Рой – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. – 232 с. (гриф МОН)
 10. Субота, Л. А. Російська мова : підручник для іноземних студентів вищих навчальних закладів України. В двох частинах. Частина 1/ Л. А. Субота – Х.: Майдан, 2007. – 408 с. (гриф МОН)
 11. Субота, Л. А. Російська мова : посібник з наукового стилю мовлення на підсумковому етапі навчання російській мові іноземних студентів 3 курсу /   Л. А. Субота, Г. В. Аргунова, Т. В. Гаврюшенко, Т. В.Крисенко, В. В. Циганенко.  – Х.: Майдан. – 2009. – 208 с. (гриф МОН)
 12. Субота, Л. А. Російська мова : підручник для іноземних студентів вищих навчальних закладів України. В двох частинах. Частина 2/ Л. А. Субота – Х.: Майдан, 2009. – 405 с. (гриф МОН)
 13. Філяніна, Н. М. Практичний курс з російської мови для іноземних студентів 2 курсу (природничо-науковий профіль) / Н. М. Філяніна, Т. В. Гаврюшенко, Т. Є. Суханова, В. В. Циганенко, Т. В. Крисенко, Л. А. Субота, Г. В. Аргунова  – Х.: НФаУ, 2011. – 240 с. (гриф МОН)
 14. Філяніна, Н. М. Російська мова : навч. посіб. для іноземних студентів 3-4 курсів медично-фармацевтичного профілю /  Н. М. Філяніна, В. В. Циганенко, Т. В. Гаврюшенко, Т.В. Крисенко, Л. А. Субота, Л. В. Синявіна, О. О. Долга – Х.: НФаУ, 2011. – 424 с.  (гриф МОН)
 15. Суханова, Т. Є. Російська мова як іноземна : навч. посібник для студентів-іноземців 1 курсу, що навчаються англійською мовою / Т. Є. Суханова – Х.: НФаУ «Золотые страницы», 2011. – 303 с.
 16. Субота, Л. А. Російська мова для іноземних студентів 3 курсу, що навчаються англійською мовою у вищіх начвльних закладах України. Частина 3 / Л. А. Субота– Х.: Майдан, 2011. – 179 с.  (гриф МОН).

КнигиНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:

 1. Гаврюшенко, Т. В. Методичні вказівки з російської мови для студентів-іноземців 2 курсу : мікробіологія/  Т. В. Гаврюшенко,  О. П. Солонська.   – Х.: ХГФІ. – 1988. – 60 с.
 2. Кріпак, О. Д. Методичні вказівки з російської мовидля студентів-іноземців 1 курсу : ботаніка/  О. Д. Кріпак, Т. В. Гаврюшенко – Х.:ХГФІ. – 1988. – 40 с.
 3. Гаврюшенко, Т. В. Методичні вказівки з російської мови для студентів-іноземців 4 курсу : образ лікаря в російській та радянській літературі. Частини 1, 2/  Т. В. Гаврюшенко  – Х.: ХГФІ. – 1989. – 100 с.
 4. Аргунова, Г. В. Методичні вказівки з російської мови для студентів-іноземців 1 курсу. Ознайомче читання : екологія /  Г. В. Аргунова, Т. В. Гаврюшенко, С. П. Остапенко  – Х.: ХГФІ. – 1993. – 35 с.
 5. Філатова, В. В. Методичні вказівки з навчання науковому стилю мови студентів-іноземців 1 курсу вузів природничо-наукового профілю : ботаніка /  В. В. Філатова, О. Д. Кріпак, С. П. Остапенко  – Х.: ХГФІ. – 1990. – 30 с.
 6. Філяніна, Н. М. Методичні рекомендації з російської мови для самостійної роботи студентів-іноземців 4 курсу /   Н. М. Філяніна, Л. В. Синявіна    – Х.: НФаУ, 2010. – 47 с.
 7. Долга,О. О. Навчальні матеріали з російської мови для іноземних студентів 4 курсу, що навчаються англійською мово / О. О. Долга, Т. Є. Суханова, Л. А. Субота, Н. М. Філяніна–Х.: НФаУ. – 2012. – 32 с.

 

Print Friendly, PDF & Email